XVII Niedziela Zwykła

W dzisiejszym świecie, w którym produkuje się tyle pożywienia, że trzeba je wyrzucać, jest jednocześnie tak wiele krajów cierpiących głód, że ludzie umierają tam milionami. W takim świecie Jezus widzi tłumy ludzi, u których dostrzega głód o wiele poważniejszy niż ten, który ściska żołądek. Zadajmy sobie pytanie, o jaki głód tu naprawdę chodzi? Często odpowiadamy – nie wiemy jak żyć. Swoje pragnienia zaspakajamy czymkolwiek i bezmyślnie. Jezus chce nam przypomnieć, co tak naprawdę jest na dnie naszego serca, czego naprawdę potrzebujemy i po co żyjemy. Pomyślmy przez chwilę, czego tak naprawdę w życiu potrzebujemy? Możemy śmiało powiedzieć, że przede wszystkim pragniemy miłości. Cud rozmnożenia chleba o tym właśnie miał przekonać. Jezus, rozdając chleb, pokazał, że miłość otrzymujemy, ofiarując ją innym.  Dzisiejszy świat proponuje nam zupełnie inną koncepcję miłości; brać, używać, nadużywać, wykorzystać, mieć coś z tego życia. Jezus zdecydowanie staje przeciwko tym tendencjom.

 

Starotestamentalne wydarzenie z Księgi Królewskiej, gdzie Elizeusz poleca nakarmić 100 ludzi dwudziestoma chlebami, jest tylko zapowiedzią tego co dokonuje się przez ręce Chrystusa w opisanym w Ewangelii św. Jana wydarzeniu. Cud rozmnożenia chleba dokonuje się już od dwóch tysięcy lat na wszystkich ołtarzach świata. W każdej Mszy św. celebrujemy „rozmnożenie chleba”.  Chrystus daje siebie jako „Chleb Życia”, aby zaspokoić głód całej wspólnoty i każdego człowieka. Jeśli mógł cudownie zaspokoić głód ciała, może też zaspokoić głód dusz.

 

Niestety my tego cudu nie zawsze chcemy dostrzec, nie chcemy go przyjąć. Oto Chrystus daje nam się na pokarm pod postacią chleba w cudowny sposób przemienionego w Jego Ciało, a tak niewielu jest tych, którzy chcą to Jego Ciało przyjmować.  W jednej pieśni eucharystycznej śpiewamy: „Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła”. Jezus karmi nas i uczy byśmy i my dzielili się tym, co posiadamy.

 

Słuchając słów Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, dzielmy się posiadanymi dobrami, ale nade wszystko dawajmy siebie. Nikt nie jest biedny, by nie mógł podzielić się z innymi, choćby uśmiechem, opieką, swoim czasem, współczuciem, serdeczną troską, pokojem, radością,  modlitwą  albo cierpieniem. Bo my uczniowie Chrystusa stanowimy jedno ciało. Ożywia nas jeden Duch, łączy jeden chrzest, jedna wiara, jeden Pan i jeden Bóg.

 

Każdy z nas powinien sobie uzmysłowić zadanie, jakie płynie z osobistej przynależności do Kościoła, jako Ciała Chrystusa, w ramach którego karmimy się Eucharystycznym Ciałem.                

                                                                                                                                                                                                                               LM

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katowice - Murcki, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.