Szósta Niedziela Wielkanocna

Wszyscy doskonale wiemy, że pierwszym i najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości. Przypomina nam o tym dzisiejsza Janowa Ewangelia. To przykazanie ogłosił sam nasz Pan Jezus Chrystus. Co oznacza dzisiaj dla nas to Jezusowe wezwanie.
To nic innego jak tylko kochać drugiego człowieka tak jak Bóg kocha nas. A Bóg kocha nas miłością wieczną, nigdy się nie kończącą. Choćbyś nie wiadomo jak upadł, mówi Bóg, ja nie przestanę Cię kochać. Pan Bóg nie ma względu na osoby. Kocha każdego. I do każdego z nas mówi w głębi naszego serca, tak jak do Chrystusa: „ Tyś jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie..” Bóg kocha nas miłością bezwarunkową. Kocha nas takimi jacy jesteśmy. Dla niego nie jest ważne ile mamy pieniędzy na koncie, jakim jeździmy samochodem, czy też jakie posiadamy znajomości.

 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus Chrystus wychodzi do nas z propozycją, która może naszemu życiu nadać właściwy sens. Przychodzi do nas jak kochający nas Przyjaciel i daje nam niemalże gotową receptę na życie, daje nam radę, plan, propozycję ze swojej strony. Tak mówi : wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości”. Jednak z wypełnieniem polecenia Chrystusa mamy dość często ogromne problemy. Każdy z nas doskonale wie, że przez samo przeczytanie recepty nie będzie zdrowy. Nie będziemy czuli pełnej radości, o której mowa w Ewangelii, jeżeli nie zastosujemy lekarstwa. A lekarstwem tym jest nasza miłość, przyjaźń i służba względem naszych bliźnich. Tylko przyjaciel, to znaczy osoba o wielkim sercu, może jednocześnie kochać i służyć. Bo przyjaźń jest fundamentem miłości. Jeżeli nie poczujemy się jak przyjaciele Chrystusa, nie będziemy potrafili kochać Jego i drugiego człowieka. Mało tego – nie będziemy czuli się kochani przez Boga. To On nas wybiera i podnosi do rangi swoich przyjaciół, przyjaciół Boga. Idąc z „takim” Przyjacielem ramię w ramię jesteśmy w stanie z radością przyjmować i wypełniać przykazania, pokonywać trudności w rodzinie, w pracy, w swoim cierpieniu i chorobie. Mamy odwagę stawić czoła naszemu życiu, które może i jest momentami „pod górkę”. Zaufajmy Jezusowi; bo jest On przyjacielem solidnym i prawym, może wszystko to, co zechce, i nie opuści tego, kogo kocha. Miejmy Jezusa w sercu, a On będzie z nami w naszym działaniu. Czyńmy to , co On nam poleca, abyśmy mogli Go prosić o to, co nam obiecuje. Bądźmy przyjaciółmi Jezusa nie tylko w chwilach „pokoju” ale i w czasie „wojny” nie tylko w radości, ale i w cierpieniu.

 

                                                                                                                                                                                                                                    LM

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katowice - Murcki, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.