XXIX Niedziela Zwykła

Za nami połowa miesiąca z Maryją wypraszającą z różańcem w ręku dla nas łaski, niestety czasem bez wielu z nas. Spróbujmy sobie dzisiaj wyobrazić Jezusa otoczonego tłumem cwaniaków i kombinatorów ze słowami podstępu: „Czy wolno płacić podatek?” Pewno myśleli że Jezus zaprzeczy, albo powie jak inni że nie wolno płacić, bo to umniejsza władzy Boga. Jezus jednak prosi o denara – srebrną monetę z wizerunkiem Cezara – wartego dniówkę niewykwalifikowanego robotnika. Pyta „Co widzicie? Jaki obraz, jaki napis? Odpowiedź Jezusa jest jedna „A zatem Bogu oddajcie to co należy do Boga a Cezarowi to co należy do Cezara”

 

Spójrzmy na siebie. Czy my czasem nie zapominamy o tym co Boże, bo o tym co cesarskie wielu z nas pamięta. Wiemy kiedy zapłacić podatki ile i za co, wiemy że terminowo musimy zapłacić nasze rachunki, by nas nie gnębiono upomnieniami. Ale o tym, że jesteśmy dziećmi Boga i o Nim samym często zapominamy. Szukamy prawdy – czasem własnej i dlatego czasem lepiej żyć nam obok spełniając obowiązek cezarowy niż prośby Boga, który wymaga, chcąc dla nas dobrze. Chcemy być kochani, ale sami kochać nie chcemy, nie troszczymy się o miłość w domu, rodzinie, małżeństwie. Mamy Boga Miłości, którego inni nie mają, albo tęsknią za Nim, a my mamy go pod ręką i zawsze może być w naszym sercu. A jednak zostawiamy Go, wolimy swoje prawo, swoją miłość, bez prawdy, bez zamyślenia, bez słuchania.

     

Kochać Boga! To oddać Bogu to co się Jemu należy! To kochać człowieka, szczególnie tego który żyje obok nas, w naszym domu. Wiedzmy o tym, że Bóg wybrał nas nie dla należności cezarowego denara, ale z miłości. Pamiętajmy, ze On jest i nie ma innego. On nas wspomoże, On nas umocni. I choć czasem uronimy łzę w naszej bezsilności, to nie ustawajmy w miłości do Niego, bo nie znajdziemy innego Boga, który tak wiele dla nas czyni, bo pogańscy bogowie i ci których sami sobie stworzymy są tylko ułudą. Tu mamy Boga żywego, w tym małym domku, jak mawiają dzieci. On tam czeka na każdego z nas, bo człowiek ważniejszy jest niż rzeczy tego świata, bo człowiek jest drogą Kościoła.

 

W tym świętym czasie Ten, któremu mamy oddawać to co Boże stawia nam również Maryję, która w trudnych chwilach pomaga nam przejść przez cierpienie, łzy i ból. To Ona stoi obok każdego z nas, by nasze troski i problemy, nasze łzy i ból zanieść do swojego Syna Jezusa.                                                                                                                                   

                 

                                                                                                                                                                                                                         LM

  

RELACJE ON-LINE Z NASZEJ ŚWIĄTYNI: KLIKNIJ


 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katowice - Murcki, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.