Trzecia Niedziela Wielkanocna

     Liturgia Słowa Bożego III Niedzieli Wielkanocnej kolejny raz prowadzi nas do Wieczernika, gdzie Zmartwychwstały Jezus ukazuje się swoim uczniom. I znowu staje pośród nich i pozdrawia ich pełnym miłości i ciepła słowami: „Pokój wam”. To pozdrowienie nie tylko kieruje do swoich Apostołów, ale również do każdego z nas, którzy przychodzimy na niedzielną Eucharystię, aby słuchać słowa Bożego i karmić się chlebem eucharystycznym. Ten Jezus, który skierował do nas pozdrowienie: „Pokój wam” chce nas również dzisiaj pouczyć przez słowa Św. Jana Apostoła wypowiedziane w drugim czytaniu. Jezus Chrystus chce nas dzisiaj zapytać o naszą wiarę, o naszą wierność wobec Jego przykazań. Często wydaje się nam, że wiara jest naszą prywatną sprawą. Jeżeli Jezus Chrystus posłał swoich uczniów, aby szli na cały świat i byli Jego świadkami, to na pewno nie zależało Mu na prywatyzacji wiary. Jeżeli chciałby, aby ludzie zamknęli się ze swoja modlitwą w czterech ścianach swoich mieszkań, wówczas nie założyłby Kościoła, który jest wspólnotą ludzi zgromadzonych na modlitwie. Warto to dzisiaj przemyśleć i otworzyć się ze swoją wiarą na innych, i poczuć się Apostołem Jezusa Chrystusa. A być Apostołem Jezusa Chrystusa, to świadczyć o Nim, to nie bać się przyznać do tego, że się jest chrześcijaninem. Nie bać się przyznać do swojej wiary w domu, wśród znajomych, w pracy czy w szkole. Wszędzie być chrześcijaninem, a nie tylko tam, gdzie jest to nam wygodne. Być Apostołem Jezusa Chrystusa to w końcu realizować Jego naukę, Jego przykazania. Św. Jan Apostoł mówi dzisiaj: „Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: Znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała” (J 2, 3-5).Zawsze ilekroć wstydzimy się naszej wiary, kiedy spychamy naszą wiarę do życia prywatnego, jesteśmy wówczas właśnie takimi kłamcami, którzy mówią, że znają Jezusa, a nie zachowują Jego przykazań. Warto zastanowić się dzisiaj nad naszą wiarą i zapytać siebie, czy Chrystusowe przykazania wyznaczają drogę naszego życia. Niech nasz udział w Eucharystii, zwłaszcza we Mszy św. niedzielnej umacnia nas na drodze kroczenia za Chrystusem. Niech pomaga nam wypełnić Jego przykazania, które niejednokrotnie są wymagające, ale z pewnością możliwe do zrealizowania.        

  

                                                                                                                                                                                                                                    LM

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katowice - Murcki, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.