XXVI Niedziela Zwykła

Jak bliska dla  wielu z nas może się okazać  dzisiejsza Ewangelia, w której Jezus napotyka na zatwardziałość przywódców ludu. Dzisiejsza Ewangelia stawia nam pytanie o to, co dzieje się pomiędzy naszymi deklaracjami a naszymi czynami. Być może wiele razy mówiliśmy Bogu, tak jak pierwszy syn, „idę” ,czyniliśmy wiele obietnic, by później żadnej z nich nie dotrzymać. Może równie często były i chwile, kiedy celowo i świadomie odrzucaliśmy zaproszenie Boga do pójścia za Nim

 

Początkiem nawrócenia, które prowadzi do wypełnienia woli Ojca, jest żal nad swoimi decyzjami i słowami. Obaj synowie, czyli każdy człowiek, potrzebują nawrócenia, żalu nad swoimi wewnętrznymi pragnieniami. Ale tylko ten, kto w szczerości wyraża pragnienia swego serca, kto je rozpoznaje i potrafi skonfrontować z wolą ojca, ma szansę na opamiętanie się.  Jedna rzecz to mówić o podążaniu za Jezusem, a druga to rzeczywiście tak robić! Przerażające jest to, kiedy dochodzimy do wniosku, że tak naprawdę nie chcemy podążać za Jezusem, a nasze słowa brzmią bardzo zuchwale. Jest w nas prowadzona wewnętrzna walka. Tylko dzięki łasce odpuszczenia grzechów i dopuszczenie do nas Ducha Świętego może dziać się wola Boża.

 

Dziś nie jest czymś łatwym uznać swój błąd. Cały proces naszego nawrócenia zaczyna się od pokornego spojrzenia na swoje własne życie. Często Bóg posługuje się cierpieniem, ciężką sytuacją materialną czy inną trudnością, by zwrócić naszą uwagę na to, co tak naprawdę jest najważniejsze, na potrzebę pełnienia Jego woli w naszym życiu. Bóg nas kocha, dlatego nie rezygnuje z nikogo. Cierpliwie czeka, dając każdego dnia mnóstwo szans i okazji, by powrócić do Niego. A ten powrót jest rzeczywiście możliwy. Pokazuje nam to przykład z dzisiejszej perykopy ewangelicznej, wiele dawnych i współczesnych historii wielkich świętych, takich jak św. Paweł czy św. Augustyn, a także zwykłych, prostych ludzi, często żyjących obok nas.

 

Nie lękajmy się powracać do Boga, lecz z radością i zapałem każdego dnia pozytywnie odpowiadajmy na Jego propozycje.

                 

                                                                                                                                                                                                                         LM

  

RELACJE ON-LINE Z NASZEJ ŚWIĄTYNI: KLIKNIJ


 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katowice - Murcki, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.