Trzecia Niedziela Zwykła

Choć Adwent przeminął, a my trwamy wciąż jeszcze w bożonarodzeniowej atmosferze, to jednak Chrystus w dzisiejszej Ewangelii przypomina nam o aktualności adwentowego nawoływania: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Sprawa bowiem przemiany życia nie jest związana ani z okresem liturgicznym, ani z porą roku. Nawrócenie jest konkretnym wydarzeniem z jego konsekwencjami i przełożeniem na codzienność.

 

Nawrócić się, to nie tylko zaniechać czynienia zła, ale to konieczność opowiedzenia się po stronie dobra. To rozprawienie się z grzechem, ze słabością czy wadami, które może od lat doskwierają nam osobiście. Nawrócić się, to rozpoznać Boga pośród nas. To wyznać, że mój Bóg jest Bogiem Żywym, a nie martwym. To wierzyć, że Jezus wciąż chodzi po tej ziemi głosząc Ewangelię, uzdrawiając i uwalniając człowieka.

 

Nawrócić się to dostrzec Boga w naszych trudnościach i kłopotach. Zobaczyć, że On jest Bogiem z nami – Emmanuelem. To głęboka świadomość, że Bóg nas kocha nawet wtedy, gdy jak mawiamy potocznie, sprawy nie idą po naszej myśli. Nawrócić się to w końcu rozpoznać dany nam czas, w którym żyjemy. Bóg nam go daje, byśmy mogli oczyścić nasze serca i przygotować się na niebo właśnie w tym konkretnym momencie historii w którym żyjemy.

 

Gdy dokona się w nas owo nawrócenie, mamy szansę usłyszeć Jezusowe „Pójdź za Mną”, czyli wezwanie skierowane do każdego człowieka, by ten pełnił w swoim życiu Bożą wolę. Otóż tylko ta droga jest najpewniejszą by dotrzeć do nieba. Można przecież robić piękne rzeczy i dobre, ale jeśli nie będą one wypełnianiem woli Bożej w naszym życiu, to przed Bogiem nie będą one miały żadnej wartości bądź bardzo znikomą. Jeśli chodzi o nas – ochrzczonych – to odczytanie Bożej woli i pójście za nią jest naszym obowiązkiem, ale tak cudownym, że staje się szybko radością i przywilejem.

 

LM

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katowice - Murcki, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.