Niedziela Miłosierdzia Bożego

Przeżywamy dzisiaj II Niedzielę Wielkanocną zwaną Niedzielą Białą albo Niedzielą Miłosierdzia Bożego. W Ewangelii, którą podaje nam do rozważania Kościół, widzimy Jezusa, który przychodzi do swoich uczniów, zamkniętych w Wieczerniku z „obawy przed Żydami!” Apostołowie po wydarzeniach „piątkowych” są przestraszeni, boją się, zamykają drzwi, są zalęknieni. Ich serca są niespokojne. Chrystus Zmartwychwstały przekracza barierę śmierci, czasu, zamkniętych drzwi. Zjawia się wśród tych, którzy go opuścili w najciemniejszej godzinie – godzinie śmierci krzyżowej. Przychodzi pomimo zamkniętych drzwi. Niesie im pokój i pocieszenie, dar Ducha Świętego. I jeszcze ten Tomasz niedowiarek, musi dotknąć, aby uwierzyć. Tomasz znał Jezusa, słyszał jego nauki, oglądał cuda, był jego uczniem, a mimo to nie uwierzył w zmartwychwstanie Chrystusa. Tomasz jest szczególnym znakiem naszych czasów. Nie wierzymy, żyjemy za szybko, ogarnięci paniką pandemii, żyjemy bez namysłu, bez refleksji, zagłuszamy głos Ducha Św. A przecież, żeby skorzystać ze skarbca Bożych darów i łask, trzeba wierzyć. Bóg nie narzuca się człowiekowi obdarzonemu wolną wolą, czeka na zaproszenie, czeka na wolanie o pomoc. Jezus wie o tym doskonale, przychodzi specjalnie dla Tomasza i poddaje się badaniu ran, aby zapobiec jego niedowiarstwu, aby włączyć go w nurt Bożej miłości, Bożego miłosierdzia. Tomasz pada na kolana i mówi: „ Pan mój i Bóg mój”. Jakże często boimy się, gdy grzechy niepokoją nasze sumienia. Boimy się sprawiedliwej kary. Wspominając dziś Boże miłosierdzie, mając przed oczami Zmartwychwstałego, który ukazał się apostołom, pamiętajmy o tym, że jeżeli chcemy dostąpić miłosierdzia, musimy żałować za swoje złe postępowanie. Bóg chce naszego dobra, ale nie zrobi nic wbrew naszej woli. Boże miłosierdzie musi być połączone z naszym żalem. Zmartwychwstały Chrystus jest wyrazem wielkiego miłosierdzia Boga dla nas. Dobry Bóg pełen miłosierdzia niechętnie posługuje się karą, jest cierpliwy, przebacza nam grzechy, daje czas na nawrócenie, na duchowe dojrzewanie i naprawiania wyrządzonego zła, ponadto pozwala nam wynagradzać tym, których dotknęło spowodowane przez nas zło, tym, których przez swoje działanie skrzywdziliśmy,. Robi to w celu ocalenia nas od wiecznego potępienia. Objawia się nam jako Bóg „bogaty w miłosierdzie”.         

LM

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katowice - Murcki, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.